ΚΟΛΟΝΕΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΚΡΑΣΟΣΤΑΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΡΩΣΙΜΟ

Κολόνες σιδερένιες βαμμένες για αμπέλια κρασοστάφυλο και βρώσιμο.

 
Για αντιχαλαζικο
Αποτελείτε από γωνία 60Χ60Χ6 με κολλημένα 2 ταφ για το κρασοστάφυλο.
Και 3 για το βρώσιμο  με τρύπες και υποδομή έτυμη για δίχτυα ύψος συνολικό 3 μέτρα.

 
Για απλή εγκατάσταση
Αποτελείτε από γωνία 50Χ50Χ5 με κολλημένα 2 ταφ για κρασοστάφυλο μήκους 25 εκατοστά.
Για βρώσιμο 2 ταφ μήκους 25 και 35 εκατοστά ύψος συνολικό 2 μέτρα.

 

Untitled Untitled1 Untitled3 Untitled4