ΚΟΛΟΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ

ΚΟΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΩΜΕΓΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΚΟΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΩΜΕΓΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΤΟΧΗΣ

Κολόνες τύπου ωμέγα γαλβάνιζε εξαιρετικά αντοχής 1.5mm. Μόνο για απλές εγκαταστάσεις τρύπες κατά μήκος ανά 12 εκατοστά για λαμακια.   Κολόνες τύπου ωμέγα γαλβάνιζε εξαιρετικά αντοχής 2.mm. Για αντιχαλαζικές  εγκαταστάσεις τρύπες κατά μήκος ανά 12 εκατοστά για λαμακια. Ύψος 2,16 …